Sambucus Icones Magyar Orvostörténelmi Társaság

Alapítva: 1905

Újraalapítva: 1966

Székhely: 1023 Budapest,
Török utca 12.

A MOT a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének (MOTESZ) tagja

Tel.: (36-1) 212-53-68

Fax: 212-54-38

Részletes bemutatkozás

Kategóriák

Támogatóink

 

nincs nézőkép nincs nézőkép nincs nézőkép    nincs nézőkép
 

Bemutatkozás

nincs nézőkép

Elnökség

 

Örökös tb. elnök: Prof. dr. Schultheisz Emil (1923–2014)
Bibliográfiája
| Művei

Tiszteletbeli elnökök:

Prof. dr. Karasszon Dénes
Prof. dr. Sótonyi Péter
Prof. dr. Vizi E. Szilveszter

Elnök: Prof. dr. Réthelyi Miklós
Főtitkár: Prof. dr. Kapronczay Károly

Alelnökök:
dr. Magyar László András /ált./
Prof. dr. Forrai Judit /egyetemi kapcsolatok/
dr. Gazda István /könyvkiad, pénzügy. felügy./
Varga Benedek /nemzetközi kapcs./

Titkár: dr. Molnár László
Pénztáros: Debrődi Gábor


Egyéb tisztségviselők

Ellenőrző Bizottság
:
- elnök: dr. Balázs Péter
- tagok:
     Prof. dr. Gömör Béla
     dr. Vértes László
     Debrődi Gábor

Etikai Bizottság:
- elnök: dr. habil. Kiss László
- tagok: dr. habil. Vámos Éva, dr. Szabó Katalin

Számvizsgáló Bizottság: dr. Szabadfalvi András, dr. Kótyuk Erzsébet, dr. Simon Katalin

Jegyző: Domján Lajos

Jelölő Bizottság: dr. Kapronczay Katalin, Kölnei Lívia

MOT Vezetősége:
Balázs Péter, Debrődi Gábor, Domján Lajos,
Forrai Judit, Gazda István, Gömör Béla, Hoppál Mihály, Jakó János,
Kapronczay Katalin, Kapronczay Károly, Kiss László, Kótyuk Erzsébet,
Magyar László, Molnár László, Réthelyi Miklós,
Simon Katalin, Szabadfalvi András, Szabó Katalin,
Varga Benedek, Vámos Éva, Vértes László

A MOT vezetőségének meghívott tagjai – indítványozási joggal felruházva – a Társaság tiszteletbeli elnökei, továbbá Weszprémi- és Zsámboky-éremmel kitüntetett tagtársai. A MOT körgyűlésén – a társasági törvény és a MOT alapszabályzata szerint – választási és szavazati joggal rendelkező regisztrált tagok vehetnek részt. Meghívót lehet e-mailben is küldeni, aki ilyennel nem rendelkezik, annak levélben.

A MOT folyóirata: Orvostörténeti Közlemények
Főszerkesztő: Kapronczay Károly
Szerkesztők: Kapronczay Katalin, Magyar László András, Rákóczi Katalin, Varga Benedek

 

A MOT Szakosztályai

  • Népi Orvoslás Szakosztály
       - Népi Természetismereti Szakcsoport
  • Orvosi Numizmatikai Szakosztály
  • Fogorvoslás-történeti Szakosztály

 

A Társaság jelenlegi Alapszabálya (2011.01.06.) (pdf)
A korábbi alapszabályok a Történeti adatsorok menüpontban találhatók.

 

fényképalbum

Legutóbbi módosítás: 2014. június 10.

 
 
UT01-CSS-HACK
Design downloaded from free website templates.